#JoConvoco

REFERENDUM IST DEMOKRATIE

In Anbetracht der Hürden, die uns der demokratiefeindliche spanische Staat in den Weg gestellt hat, solidarisiere ich mich mit dem Präsidenten der katalanischen Generalitat und Ihr Regierung. Und weil auch ich am kommenden ersten Oktober wählen möchte und wählen werde, rufe ich persönlich dazu auf am Unabhängigkeitsreferendum teilzunehmen.

Wir wollen mehr als 200.000 Personen finden, die diesen Wahlaufruf unterzeichnen und auf diesem Weg das Referendum unterstützen. Unterschreib deshalb auch du und animier andere dazu mitzumachen.

Ich rufe auf zur Wahl
163.049
UNTERSCHRIFTEN

Unterzeichne.
Du hast das Recht dazu!

DECRET
139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya.

 

D’acord amb el que disposa l’article 9 de la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7449 de data de 6 de setembre.

A proposta de tots els membres del Govern,

 

DECRETO

Article únic
Es convoca el Referèndum d’Autodeterminació de Catalunya, que tindrà lloc el dia 1 d’octubre de 2017, d’acord amb la Llei 19/2017, de 6 de setembre, del Referèndum d’Autodeterminació.

 

Disposició final
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació oficial.

Barcelona, 6 de setembre de 2017.

 

Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

Oriol Junqueras i Vies
Vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Jordi Turull i Negre
Conseller de la Presidència

Raül Romeva i Rueda
Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència

Meritxell Borràs i Solé
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Clara Ponsatí i Obiols
Consellera d’Ensenyament

Antoni Comín i Oliveres
Conseller de Salut

Joaquim Forn i Chiariello
Conseller d’Interior

Josep Rull i Andreu
Conseller de Territori i Sostenibilitat

Lluís Puig i Gordi
Conseller de Cultura

Carles Mundó i Blanch
Conseller de Justícia

Dolors Bassa i Coll
Consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Santi Vila i Vicente
Conseller d’Empresa i Coneixement

Meritxell Serret i Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

We weren't able to process your query, please try again later.

Share this

And help us to reach more people!

I already called the referendum. #JoConvoco #ReferèndumÉsDemocràcia
Möchtest du dich auf dem Laufenden halten?
Dann abonniere unseren Newsletter.
Thank you for subscribing. You will now receive all our information on the YES-campaign.